Studenci trzeciego roku przemysłów kreatywnych Wyższej Szkoły Gospodarki zapraszają na wystawę prac fotograficznych,

będącą pokłosiem konkursu organizowanego w ramach projektu dyplomowego

24 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG przy ul. Królowej Jadwigi 14.

Wystawa pokonkursowa połączona będzie z konctertem „Ciężkie brzmienie po bydgosku” oraz projekcją filmu o bydgoskim Szlaku TeH2O.

Lista autorów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej

Gąsiorowski Waldemar
Hes Leszek
Kowalczyk Anna
Majewska Magdalena
Mańczak Grzegorz
Mańczak Sonia
Niechwiej Elżbieta
Przeniewski Adam
Roszatycka Marianna
Stempowska Małgorzata
Szczepankiewicz Agnieszka
Stranc Bartosz
Ślęczek Michał
Zawiszewski Adam

Projekt dyplomowy studentów Wyższej Szkoły Gospodarki –
III roku kierunku Przemysły kreatywne,
obszarów Fotografia i techniki multimedialne oraz Dziennikarstwo i media

Metropolis: Bydgoszcz miastem tradycji i nowoczesności.
Przemiany krajobrazu kulturowego miasta,
z uwzględnieniem jego blasków i cieniBydgoszcz postrzegana jest jako miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym. 
Na jej

współczesne oblicze składają się, między innymi, przestrzeń architektoniczno-estetyczna –

od form późnogotyckich, poprzez XIX-wieczny eklektyzm, secesję, modernizm

dwudziestolecia międzywojennego, spuściznę architektoniczną PRL-u, do współczesnych

rozwiązań urbanistycznych – oraz oddolne inicjatywy organizacji przestrzeni publicznej.


Organizatorom zależy szczególnie na podkreśleniu niepowtarzalnego wizerunku miasta z

jego frapującą niespójnością, na którą składają się fragmenty zrewitalizowane (vide:

Wyspa Młyńska, Sielanka) oraz kontrastujące z nimi miejsca, wymagające nowego

zagospodarowania.


Na projekt składają się:
1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny na temat Bydgoszczy, którego podstawowym

celem jest artystyczne ujęcie lokalnej rzeczywistości, ze wszystkimi zaletami

i wadami miejskiego pejzażu. Organizatorzy liczą na twórcze, świeże i autentyczne

      spojrzenie na nasze miasto.

2. Wystawa pokonkursowa.

3. Koncert „Ciężkie brzmienie po bydgosku” z udziałem bydgoskich kapel metalowych.

4. Emisja filmu ilustrującego przemysłowy szlak TeH2O.


Finał projektu odbędzie się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Więcej szczegółów podamy wkrótce.

 

REGULAMIN