Projekt dyplomowy studentów Wyższej Szkoły Gospodarki –
III roku kierunku Przemysły kreatywne,
obszarów Fotografia i techniki multimedialne oraz Dziennikarstwo i media

Metropolis: Bydgoszcz miastem tradycji i nowoczesności.
Przemiany krajobrazu kulturowego miasta,
z uwzględnieniem jego blasków i cieniBydgoszcz postrzegana jest jako miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym. 
Na jej

współczesne oblicze składają się, między innymi, przestrzeń architektoniczno-estetyczna –

od form późnogotyckich, poprzez XIX-wieczny eklektyzm, secesję, modernizm

dwudziestolecia międzywojennego, spuściznę architektoniczną PRL-u, do współczesnych

rozwiązań urbanistycznych – oraz oddolne inicjatywy organizacji przestrzeni publicznej.


Organizatorom zależy szczególnie na podkreśleniu niepowtarzalnego wizerunku miasta z

jego frapującą niespójnością, na którą składają się fragmenty zrewitalizowane (vide:

Wyspa Młyńska, Sielanka) oraz kontrastujące z nimi miejsca, wymagające nowego

zagospodarowania.


Na projekt składają się:
1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny na temat Bydgoszczy, którego podstawowym

celem jest artystyczne ujęcie lokalnej rzeczywistości, ze wszystkimi zaletami

i wadami miejskiego pejzażu. Organizatorzy liczą na twórcze, świeże i autentyczne

      spojrzenie na nasze miasto.

2. Wystawa pokonkursowa.

3. Koncert „Ciężkie brzmienie po bydgosku” z udziałem bydgoskich kapel metalowych.

4. Emisja filmu ilustrującego przemysłowy szlak TeH2O.


Finał projektu odbędzie się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Więcej szczegółów podamy wkrótce.

 

REGULAMIN