Informacje

Zgłaszanie prac 1. Prace należy nadsyłać na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz Katedra Przemysłów Kreatywnych (z dopiskiem Konkurs Metropolis: Bydgoszcz miastem tradycji i nowoczesności) Termin nadsyłania prac Prace należy przesłać na podany adres w terminie od 01.03.2017 r. do 20.05.2017 r. Jury Konkursu Oceny prac oraz …